FPM - Flexibel processnära materialförsörjning

Diarienummer
Koordinator SAAB Automobile Aktiebolag - SAAB Automobile AB
Bidrag från Vinnova 3 299 995 kronor
Projektets löptid januari 2007 - mars 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-00157

Statistik för sidan