Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Forum för Health Policy 2017

Diarienummer
Koordinator Forum för Health Policy
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för Forum för Health Policy är att stimulera utveckling och innovation inom hälsa, vård och omsorg. Antalet medlemmar har ökat under året vilket bidragit till spridning av kunskap. Forum har under året samverkat med flera viktiga aktörer inom vård, omsorg, akademien, näringslivet, patientföreningar, handelskamrar, ambassader. Forums events har varit mycket efterfrågade och väl besökta, Forum har efterfrågats som en viktig neutral plattform för att stimulera utveckling och innovation.Forums publicerade policy rapporter har efterfrågats och haft stor spridning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Forum har genomfört en rad aktiviteter för att stimulera utveckling och innovation inom hälsa, vård och omsorg bla. frukostseminarium med Vinnova om digitalisering, konferens med Nederländerna och Schweiz om resultat i olika hälso- och sjukvårdssystem, konferens med Svensk Socialmedicinsk Förening om prevention, rundabordssamtal med nyckelpersoner inom vård och omsorg. En rad bloggartiklar har publicerats samt policy briefs.. Forums projektledare deltog på en internationell konferens i Sydafrika på temat innovation och digitalisering. En artikel publicerades.

Upplägg och genomförande

Utgångspunkten är dialog med olika parter, utgöra en arena för samtal och spridning av kunskap. Detta har skett genom olika events, spridning av artiklar och blogginlägg på temat vård, omsorg och innovation. Ett omfattande nätverk och en nära koppling till forskningen utgör en viktig del i arbetet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 juni 2017

Diarienummer 2017-02250

Statistik för sidan