Fortsättningsprojekt: Supportfunktion för EU-forskningsprojekt inom skogsnäringsområdet

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01083

Statistik för sidan