Fortsättningsprojekt: Supportfunktion för EU-forskningsprojekt inom skogsnäringsområdet

Diarienummer 2009-01083
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2012
Status Avslutat