Uppsala Innovation Centre AB Fortsättning på Dnr 2015-03059

Diarienummer 2017-03597
Koordinator Uppsala Innovation Centre AB
Bidrag från Vinnova 8 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens