Förstudie USAs fordonsindustri

Diarienummer
Koordinator Global Science Technology, Inc.
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02835

Statistik för sidan