Förstudie till ny produktgeneration

Diarienummer 2009-04950
Koordinator Parans Solar Lighting AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - februari 2010
Status Avslutat