Förstudie till ny produktgeneration

Diarienummer
Koordinator Parans Solar Lighting AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - februari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04950

Statistik för sidan