Förstudie till komparativ studie av IPR-systemets utformning bland några europeiska medlemmar

Diarienummer 2010-00111
Koordinator Apeiron Knowledge AB
Bidrag från Vinnova 920 000 kronor
Projektets löptid februari 2010 - november 2010
Status Avslutat