Förstudie till komparativ studie av IPR-systemets utformning bland några europeiska medlemmar

Diarienummer
Koordinator Apeiron Knowledge AB
Bidrag från Vinnova 920 000 kronor
Projektets löptid februari 2010 - november 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00111

Statistik för sidan