Förstudie rationellt digitalt långtidsbevarande

Diarienummer
Koordinator Fortlax IT AB
Bidrag från Vinnova 470 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar