Förstudie rationellt digitalt långtidsbevarande

Diarienummer
Koordinator Fortlax IT AB
Bidrag från Vinnova 470 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00710

Statistik för sidan