Förstudie ITS testplats Södertälje (TSS del i HEVNEC)

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - augusti 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00004

Statistik för sidan