Förstudie för DDID (Drug Delivery In Dermatology)

Diarienummer
Koordinator Moberg Derma AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04289

Statistik för sidan