Förstudie biokemikalier från lignin

Diarienummer 2017-05159
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - oktober 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Förstudiens syfte är att utvärdera möjligheterna att inom ett kommande projekt vidare utveckla koncept kring förädling av lignin till biokemikalier med brasilianska partner. Målet får förstudien är att bilda konsortiet samt definiera projektplanen och framtida affärsmöjligheter inför en kommande utlysning hos Vinnova.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter är ökad samverkan mellan RISE Innventia och SP Process development samt brasilianska projekt parter och bildande av konsortiet. Vidare utveckling av koncept för förädling av lignin och projektbeskrivning för ett forskningsprojekt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektpartnerna kommer att samarbeta för att bilda ett konsortium bestående av svenska och brasilianska partner och definiera projektet. Projektet kommer att koordineras av RISE Innventia (Projektledare Katarina Ohlsson).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.