Förstudie biokemikalier från lignin

Diarienummer 2017-05159
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 278 718 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Inom denna förstudie för biokemikalier från lignin har projektplaner och affärsmöjligheter inom området förts med svenska och brasilianska parter.

Resultat och förväntade effekter

Framtida affärsmöjligheter har identifierats och viktiga kontakter knutits i bildandet av ett konsortium bestående av både svenska och brasilianska parter. Detta är lovande för en fortsatt utveckling av området biokemikalier och material från lignin.

Upplägg och genomförande

Möjligheten att träffa parter på plats oh föra en gemensam dialog är positivt i bildandet av nya konsortier och framtagande av nya affärsmöjligheter. Positivt att tillsammans med andra kunna diskutera och förstå industrins behov.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.