’FÖRSTUDIE AV HUR INNOVATIONSPROGRAM ORGANISERAS OCH LEDS EFFEKTIVT

Diarienummer 2017-05324
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - ABE-Skolan
Bidrag från Vinnova 580 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - augusti 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Innovation är viktigt för samhällsutvecklingen, och ett sätt att åstadkomma innovation är att organisera innovativa samarbeten mellan akademi och näringsliv. Syftet med detta projekt är att implementera modell och strukturer för innovationsarbete mellan akademin och näringsliv och ge underlag för Vinnova att utvärdera modellen för genomförande. Kunskapsöverföring från en framgångsrik modell som har utformats av PBI Research Institute kommer att ske till KTH, Vinnova och några fall.

Förväntade effekter och resultat

Runt om i världen så finns det regioner, nätverk och konstellationer som är organiserade på ett sådant sätt att innovationer utvecklas, samt att de innovationer som får kommersiell framgång får betydande effekter på ekonomin. Åbo Akademi och forskningsinstitutet PBI har utvecklat en modell som utmynnat i framgångsrik innovation. KTH vill utveckla organiserad innovationsledning i Sverige enligt PBIs modell. Tillämpning kommer att ske inom 1-3 fall av samverkan mellan näringsliv och akademi. Tillämpningen kommer att bestå i både analys och genomförande.

Planerat upplägg och genomförande

Upplägget är att i samråd med VINNOVA välja ut 1-3 fall av potentiell innovation, för att där implementera PBIs modell i samverkan med PBI. Genomförandet sker genom att KTH och PBI har löpande dialog med fallen, VINNOVA.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.