Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

’FÖRSTUDIE AV HUR INNOVATIONSPROGRAM ORGANISERAS OCH LEDS EFFEKTIVT

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - ABE-Skolan
Bidrag från Vinnova 580 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - augusti 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med denna studie är att föreslå en modell för hur innovationshantering kan organiseras och att utveckla verktyg för hur praktisk kunskapsöverföring kan levereras till relevanta aktörer. Detta görs som en del av Vinnovas strategiska innovationsprogram, med målet att förstå och skapa modeller som kan användas vid utveckling av komplexa innovationsprojekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten från denna studie är en modell som kan användas för organisation och ledning av innovationsprojekt. Modellen identifierar vilken typ av inlåsningar och utmaningar komplexa innovationsprogram kan möta i sitt affärsekosystem och ger verktyg för att lösa dessa inlåsningar så att innovationer kan uppnås. Modellen identifierar potentiella inlåsningar tidigt, ibland även innan de faktiskt uppstår, vilket gör deras upplösning mycket enklare än om de har resulterat i konflikter.

Upplägg och genomförande

Analysen av två innovationsprogram - CAM² och Smart Housing - finansieras av Vinnova, har skett efter genomförande av intervjuer, deltagande bservation och platsbesök. Analysen har presenterats för projekten och VINNOVA, för återkoppling under processen med att analysera fallen. Modellen för innovationsledarskap utvecklades baserat på fallen, och bygger på PBIs business ekosystem analys av inlåsningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 december 2017

Diarienummer 2017-05324

Statistik för sidan