Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie av fixtureringssystem för fräsning av flygplanskomponenter

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB - Produktionsteknik och Simulering
Bidrag från Vinnova 220 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att undersöka möjligheten för fräsfixturer i kolfiberkomposit baserat på företaget Flexprops fixturteknik, samt att ta fram en principdesign för en sådan fixtur. Den i projektet framtagna designen motsvarar väl de krav som ställs på fixturen, och det initiala målet på viktbesparing överträffades.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet visar att en fräsfixtur i kolfiberkomposit kan vara så mycket som 6 ggr lättare än motsvarande traditionella metallfixtur. Detta ger effekter på arbetsmiljö, då fixturen är lättare att hantera, men kan även ge effekter på fräsmaskinens livslängd då mindre massa behöver flyttas under fräsoperationen. Projektet öppnar upp ett helt nytt affärsområde för Flexprops teknik, och uppföljningsprojekt planeras.

Upplägg och genomförande

I projektet har en konceptdesign tagits fram, baserat på den fixturstruktur som använts idag. Därefter har materialval gjorts och olika analyser genomförts för att kontrollera att förslaget klarar av prestandakraven. En viktbesparing har tagits fram och dagens produktionssätt analyserats som grund för framtida utveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 juli 2017

Diarienummer 2017-02951

Statistik för sidan