Förstudie - PO - S2A3 - Säker situationsmedvetenhet genom distribuerad sensoranalys inom smarta områden

Diarienummer 2017-02917
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Ecsel
Ansökningsomgång Koordinatorstöd för projektansökan inom Ecsel - 2017

Syfte och mål

Målet var att förbättra och förstärka den PO som bygger på en tidigare inskickad ansökan och skicka in en stark FPP i september. Resultatet blev en bitvis väldigt stark ansökan.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har inte kallats till intervju och räknar således inte med finansiering - men konsortiet kvarstår.

Upplägg och genomförande

Vi bildade en kärngrupp tillsammans med delar av den tidigare konsortieledningen, ett par personer ansvarade som interna reviewers, med olika ansvar. Vi samlade konsortiet (som helhet och i utvalda delar) till regelbundna telefonkonferenser, samt genomförde två face-to-face-möten. Vi gjorde en total omstrukturering av den gamla ansökan och omformulerade den vetenskapliga inriktningen på ett sätt som bättre integrerade ansökans alla delar. Vi förbättrade exploateringsbeskrivningarna och ankytningen till standardiseringsorgan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.