Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie - PO - S2A3 - Säker situationsmedvetenhet genom distribuerad sensoranalys inom smarta områden

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - september 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var att förbättra och förstärka den PO som bygger på en tidigare inskickad ansökan och skicka in en stark FPP i september. Resultatet blev en bitvis väldigt stark ansökan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har inte kallats till intervju och räknar således inte med finansiering - men konsortiet kvarstår.

Upplägg och genomförande

Vi bildade en kärngrupp tillsammans med delar av den tidigare konsortieledningen, ett par personer ansvarade som interna reviewers, med olika ansvar. Vi samlade konsortiet (som helhet och i utvalda delar) till regelbundna telefonkonferenser, samt genomförde två face-to-face-möten. Vi gjorde en total omstrukturering av den gamla ansökan och omformulerade den vetenskapliga inriktningen på ett sätt som bättre integrerade ansökans alla delar. Vi förbättrade exploateringsbeskrivningarna och ankytningen till standardiseringsorgan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 oktober 2017

Diarienummer 2017-02917

Statistik för sidan