Förstärkt verklighet i vardagslivet: Interaktiva spel och upplevelser på Skellefteå Airport

Diarienummer
Koordinator North Kingdom Design & Communication AB
Bidrag från Vinnova 1 035 000 kronor
Projektets löptid februari 2010 - januari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04259

Statistik för sidan