Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förståelse av immunreaktioner som orskar artrit, ett viktigt steg vid utvecklingen av nya terapier

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicin, Solna
Bidrag från Vinnova 1 103 345 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Stora framsteg har gjorts inom reumatologiforskningen, men reumatoid artrit (RA) är fortfarande en kronisk, invalidiserande sjukdom som kan lindras men inte botas. Idag vet vi att RA förmodligen är ett syndrom som innefattar flera olika undergrupper av sjukdom, med olika, men även delade, riskfaktorer och sjukdomsmekanismer. Patienter med antikroppar mot citrullinerat alfa-enolas (CEP-1) representerar en sådan viktig undergrupp. För att kunna identifiera individer med risk att utveckla RA; framställa läkemedel för enskilda patienter; behandla rätt patienter i rätt tid; och slutligen, för att permanent ändra det kroniska destruktiva immunsvaret hos RA-patienter, behöver vi först förstå specificiteten och de patogena mekanismerna bakom dessa autoimmuna reaktioner. Därför är vår ambition med detta projekt att skapa en ny kunskapsgrund for antigen-specifik diagnostik och terapi i RA, genom att använda citrullinerat alfa-enolas som en prototyp.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi förväntar oss att resultat från det planerade projektet kommer att leda till ett ökat intresse från andra forskare och läkemedelsföretag, vilket kan leda till framtida samarbeten och utveckling av nya diagnostiska tester, samt behandlingar som specifikt riktar sig mot autoimmuna reaktioner, såsom antikroppssvaret mot citrullinerat alfa-enolase.

Upplägg och genomförande

Studier av etiologi och patogenes i RA, med citrullinerat alfa-enolas som en prototyp, kommer att utföras på KI och KIR, med hjälp av olika komplementerande metoder. (i) identifiering/detektion av antigen (IHC, 2DE, immunoblot, IP); (ii) utveckling av humana monoklonala antikroppar med olika ACPA-specificiteter (i samarbete med forskare i Berlin); (iii) utvärdering av nya antigen/karakterisering av nya sjukdomsgrupper (i stora välkarakteriserade patient-cohorter); (iv) utveckling av ett kommersiellt anti-CEP-1 test, och ett multiplex test som detekterar multipla ACPAs, för diagnostisk/prognostisk klinisk/vetenskaplig användning (i samarbete med industrin); (v) utveckling av antigen-specifika behandlingar (kommer först att initieras i experimentella djurmodeller, där reglering och patogenicitet av citrullinerat alfa-enolase immunitet kan studeras).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04099

Statistik för sidan