Forskningsprogram inom koncentrerande solenergiteknik för att erövra en världsmarknad

Diarienummer
Koordinator Absolicon Solar Concentrator AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2010 - maj 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00415

Statistik för sidan