Forskning och utveckling av högfrekvent nätaggregat

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - Mittuniversitetet Sundsvall
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid april 2008 - december 2010
Status Avslutat

Externa länkar