Forskarskola i Tribologi

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - februari 2015
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00950

Statistik för sidan