Forskarskola i Tribologi

Diarienummer 2010-00950
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - februari 2015
Status Avslutat