Forskarskola i Arbetsvetenskap, light

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för arbetsvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - september 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02399

Statistik för sidan