Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förprojekt av LaminärStrömningsDesign och Ytkvalitetskrav (PreLaFloDeS)

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 2 177 880 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att förstå frågeställningar angående passiv och aktiv strömningsstyrning lite djupare innan projektetansökan för LaFloDeS (Laminär Strömning för Design samt Ytkvalitetskrav) lämnas in. Det syftar också till att undersöka krav på ytkvalitet i form av steg/springor och ojämnheter för att upprätthålla laminär strömning på vingar. En annan viktig del i detta projektet är att förstå processen för att inrätta och genomföra samarbetsprojekt mellan Sverige och Brasilien.

Resultat och förväntade effekter

Studier av vingar med kaviteter och mikrostrukturer har urförts i den delen av projektet som omfattar passiv strömningsstudier. För den aktiva strömningsstyrningen har utvärdering av plasma-aktuatorer utförts. Dessutom har styralgoritmer undersökts. En utvärdering av den vindtunnel som byggts av UPS i Brasilien har gemonförts och funnits lämplig för vidare studer av så väl passiv som aktiv laminärströmning. Sammarbeter mellan Sverige och Brasilien har fungerat bra i detta pilotprojekt och är en bra grund för kommande projektansökningar.

Upplägg och genomförande

Projektet var planerat att drivas under ett år, men blev förlängt till nästan två år. Uppdelningen på fyra arbetspaket har fungerat bra. Ett antal möten, både nationella och internationella, har hållts. Doktorander och professorer från båda länderna har spenderat tid i det andra landet. En sammanslagen halvtidsrapport för arbetspaket 2 och 3 har skrivits och Slutrapporterna väntar nu på godkännande. Diskusioner angående att hålla workshops för att sprida kunskap från arbetspaket 4 pågår.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02720

Statistik för sidan