Förprojekt av LaminärStrömningsDesign och Ytkvalitetskrav (PreLaFloDeS)

Diarienummer 2016-02720
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att förstå frågeställningar angående passiv och aktiv strömningsstyrning lite djupare innan projektetansökan för LaFloDeS (Laminär Strömning för Design samt Ytkvalitetskrav) lämnas in. Det syftar också till att undersöka krav på ytkvalitet i form av steg/springor och ojämnheter för att upprätthålla laminär strömning på vingar. En annan viktig del i detta projektet är att förstå processen för att inrätta och genomföra samarbetsprojekt mellan Sverige och Brasilien.

Förväntade effekter och resultat

Ett lyckat resultat kommer att ge en djupare förståelse för de frågeställningar om aktiv och passiv strömningsstyrning samt kraven på ytkvalitet för laminär strömning. Inom projektet kommer också strömningskvaliteten på den nya, lågturbulens-vindtunneln vid universitetet i São Paulo att verifieras för experiment i kommande projekt. Ett annat viktigt resultat är att förstå och sprida kunskap om hur man sätter upp och genomför samarbetsprojekt mellan Sverige och Brasilien.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att drivas under ett år och är uppdelat i fyra arbetspaket. Saab Aeronautics är ansvarig för den svenska delen av projektledningen vilket utförs under arbetspaket 1. Arbetspaket 2 behandlar passiv strömningsstyrning och arbetspaket 3 tar hand om aktiv strömningsstyrning. Inom arbetspaket 4 kommer utvärderingen av sammarbetet mellan Sverige och Brasilien att hanteras. Rapporter från arbetspaketen kommer att ges vid halvtid samt vid projektavslut. Det är också planerat att hålla workshops för att sprida kunskap från arbetspaket 4.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.