Formsprutning

Diarienummer
Koordinator Hyss AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - januari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00762

Statistik för sidan