Formning och lasersvetsning av ledskenor

Diarienummer 2017-05591
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Genom att använda hydroformning eller quintusformning vid tillverkning av ledskenor minskas antalet tillverkningssteg vilket reducerar kostnader. Dessa processer kan analyseras med hjälp av simulering. Syftet är att förbättra noggrannheten i simuleringarna med hjälp av brottmekaniska kriterier så att de kan ersätta fysiska tester. Målet är att identifiera och validera lämpliga brottmekaniska kriterier att användas vid hydroformning och quintusformning i kombination med lasersvetsning.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska resultera i förslag på lämpliga brottkriterier för simulering av hydroformning och quintusformning. Detta kommer att leda till noggrannare simuleringar och effekterna blir ett minskat behov av fysiska tester och därmed minskad tid och kostnad i utvecklings- och beredningsfasen. Projektet kommer att öka företagens förmåga till samverkan med stöd av simulering. Projektet kommer även att leda till förslag på ett större fortsättningsprojekt inom området.

Planerat upplägg och genomförande

Baserat på en inledande litteraturstudie kommer lämpliga brottkriterier för simulering av hydroformning och quintusformning att väljas ut. Dessa kommer att valideras med hjälp av tester med simulering av formning och efterföljande lasersvetsning. Testerna kommer att baseras på ett case med en fysisk ledskena. Erforderliga materialdata för simulering i Haynes 282 kommer att baseras på en litteraturstudie.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.