Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Formning och lasersvetsning av ledskenor

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att utveckla metodik för sekventiell simulering av aggregerade restspänningar hos en hydroformad ledskena. Projektets mål har uppfyllts och har skapat ny kunskap om sekventiell simulering av förformning, hydroformning och lasersvetsning, tagit fram materialdata för svetssimulering i Haynes material, utrett möjligheter med brottkriterier i Autoform samt utvärderat en ny metod för formning av ledskenan runt en gummitrissa.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har identifierat flera tekniker för simulering av aggregerade restspänningar efter förformning, hydroformning och lasersvetsning. Projektet har initierat metodik för simulering av förformning och lasersvetsning, utvärderat möjligheter med en innovativ formningsteknik där ledskenan formas runt en inre gummi-trissa, samt utrett möjligheter och begränsningar med användadet av brottkriterier. Projektet har lett till ett godkänt projekt inom Lighter medlemsprogram vilket genomförs våren 2019 tillsammans med RISE IVF och HDL.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts baserat på ett test case med en ledskena. Tester med simulering av förformning, hydroformning och lasersvetsning av en ledskanan har genomförts av RISE IVF i samverkan med HDL, Jobro och Brogrens. Testerna har genomförts i Autoform och LS-Dyna. GKN har, med stöd av JMAT Pro tagit fram materialdata för svetssimulering. Arbetet initierades via ett startmöte på Jobro och har regelbundet avrapporterats med stöd av web-baserade arbetsmöten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 januari 2018

Diarienummer 2017-05591

Statistik för sidan