Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förlängning av Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 33 250 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics är att skapa en djupare förståelse för neurodegenerativa sjukdomar. Mer specifikt så arbetar forskare inom centrumet med att utveckla känsliga analysmetoder vilka kan komma att användas för att ställa tidig diagnos, följa ett sjukdomsförlopp eller bidra till utveckling av nya läkemedel. De huvudsakliga sjukdomar centrumet fokuserar kring är Alzheimers sjukdom och kronisk smärta. Mål med centrumet är att finna nya biomarkörer i form av proteiner som relaterar till Alzheimers sjukdom eller kronisk smärta. Dessa markörer kan sedan användas för att företag skall kunna utveckla nya typer av medicinteknisk analysutrustning, läkare skall kunna få hjälp i att ställa rätt diagnos, samt att läkemedelsföretag snabbare skall kunna få fram mer effektiva mediciner.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi förväntar oss att centrumet skall skapa ett mervärde genom att låta läkare samverka med forskare som utvecklar nya analysmetoder. Detta mervärde skapas genom att låta sjukhus och läkemedelsbolag initiera frågeställningar utifrån de medicinska behov som finns idag och inom framtiden. Forskarna (både från industri och akademi) har sedan till uppgift att utveckla nya analysmetoder och tekniska lösningar som kan underlätta för att skapa djupare förståelse för Alzheimers sjukdom och kronisk smärta. Resultat som kommer uppnås är förutom vetenskapliga artiklar och disputerade forskare även nya medicintekniska produkter och en bättre sjukvård för tidig diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar.

Upplägg och genomförande

Centrumets organisation består av en styrelse, ett utländskt vetenskapligt råd, forskningsledare, och projektledare. Alla dessa träffas vid olika tillfällen för att diskutera centrumets utveckling, såväl organisatoriskt som vetenskapligt. Centrumet arbetar i högsta grad tvärvetenskapligt där forskare från akademi, sjukhus och industri samverkar mot de gemensamma målen. Exempel på mervärde av centrumets existens är uppbyggnad av biobanksmaterial från försöksdjur och patienter, nära samverkan mellan läkare och akademiska forskare samt nyttiggörande av klinisk forskning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00016

Statistik för sidan