Företagens operativa samarbetsmönster och kunskapsflöden i innovationsprocessen

Diarienummer
Koordinator DAHMÉNINSTITUTET FÖR STRUKTURELL FÖRÄNDRING OCH - Dahméninstitutet för strukturell förändring och ledning AB
Bidrag från Vinnova 351 615 kronor
Projektets löptid juli 2007 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar