Forestline Miljöaggregat

Diarienummer
Koordinator Forestline Skogsmaskiner Aktiebolag - Forestline Skogsmaskiner AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - januari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04733

Statistik för sidan