Fördjupad internationell samverkan mellan svensk verkstadsindustri och akademi - VERA

Diarienummer
Koordinator Högskolan Väst - Institutionen för ingenjörsvetenskap
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2007 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01521

Statistik för sidan