FORCE - FOUNDATION FOR NFC/SENSOR NETWORK B2B2C SERVICES

Diarienummer
Koordinator TeliaSonera Mobile Networks Aktiebolag - Farsta
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - januari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04255

Statistik för sidan