Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FORCE - FOUNDATION FOR NFC/SENSOR NETWORK B2B2C SERVICES

Diarienummer
Koordinator TeliaSonera Mobile Networks Aktiebolag - Farsta
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - januari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 22 februari 2022

Diarienummer 2008-04255

Statistik för sidan