Förblandat resorberbart cement för ryggradsapplikationer

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitets Projekt Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2012
Status Avslutat