Förbättrade SCR system för marina applikationer

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Kompetenscentrum katalys
Bidrag från Vinnova 3 200 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2013
Status Avslutat