Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förbättrade SCR system för marina applikationer

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Kompetenscentrum katalys
Bidrag från Vinnova 3 200 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04374

Statistik för sidan