Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förbättrade dynamiska beräkningsmodeller; kompensation för lokala olinjäriteter

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 3 900 000 kronor
Projektets löptid april 2011 - juni 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har varit att bygga upp kunskaper och ta fram metoder för kalibrering av lokalt olinjära dynamiska beräkningsmodeller samt att utbilda två doktorander; en vid Linnéuniversitetet i Växjö och en vid Chalmers i Göteborg. Målen har varit att åstadkomma forskning av god kvalité för publicering och sådan att de två doktoranderna skulle kunna avlägga Teknologie Licentiatexamina samt att ta fram metodik för lokalisering, med hjälp av mätdata, av orsaker till olinjäriteter vilket möjliggör förbättrandet av beräkningsmodeller

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i metodik för att lokalisera orsaker till (position och typ) olinjäriteter hos strukturer som till stora delar är linjära. Metodiken behöver utvecklas ytterligare och implimenteras industriellt; ett stort steg har tagits genom detta projekt. Utöver detta förväntas doktoranderna avlägga Licentiatexamina under hösten 2013 och ett antal artiklar har utarbetats.

Upplägg och genomförande

Projektet, som har pågått under två och ett halvt år har drivits som ett doktorandprojekt inkluderande en doktorand vid Linnéuniversitetet i Växjö och en vid Chalmers i Göteborg. Personal från Saab har varit involverade i tillverkning av provobjekt och vid vibrationsprov.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01260

Statistik för sidan