Förbättrade återsändningsprotokoll för paketdata i OFDM-baserade system för mobilt bredband

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - mars 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02957

Statistik för sidan