Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förbättrad systemintegration grundat på kvalitetssäkring av information och informationssäkerhet för farkoster

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB, Support and Services
Bidrag från Vinnova 1 199 949 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - december 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

The project objectives were: (1) Understand IAS (information assurance and security) requirements for aviation systems. This was accomplished through the field study and case study. (2) Identify and structure solutions for IAS and systems integration. This was accomplished through the case study. (3) Develop decision framework. This was accomplished by the attached decision framework. (4) Identify performance and quality indicators of IAS within aviation systems. This was accomplished by the case study.

Långsiktiga effekter som förväntas

The field study, case study and decision framework achieved and validated the project proposed results to understand & categorize information assurance and security ( IAS) requirements for aviation systems, and to provide solutions for enhanced IAS and systems integration. The expected results are continuing to be achieved with an increased awareness within Saab of the importance and significance of airworthiness security to protect the airworthiness of an aircraft from a security threat.

Upplägg och genomförande

This research has contributed to the analysis of aviation legacy systems based on its focus on vulnerability analysis. This in turn will have a larger and broader impact on the design and implementation of future systems, as well as the procurement of new systems to connect to and replace existing aviation legacy systems.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01248

Statistik för sidan