FÖRBÄTTRAD PRODUKTION AV FLYKTIGA FETTSYROR FRÅN MEJERIERS AVLOPPSVATTEN

Diarienummer 2016-04070
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Kemiteknik, KTH
Bidrag från Vinnova 1 183 038 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2018
Status Pågående
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2016-09-13

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att utveckla en hållbar process för framställning av flyktiga fettsyror (VFA) som råvara för en cirkulär ekonomi. För att uppnå detta syfte, kan de viktigaste målen för projektet listas enligt: (1) Förstå produktionsprofilen för VFA. (2) Karakterisering av aktiva mikrobiella populationer. (3) Använda bioaugmentation för att maximera VFA produktion. (5) Använda en matematisk modell som beskriver anaerob nedbrytning (anaerobic digestion modelling, ADM) för att skala upp systemet.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt kommer att öka kunskapen om den mikrobiella miljön, mikrobers samspel och driftsförhållanden för att maximera VFA produktionen från mejeriindustrins avfallsflöden. Resultat från detta projekt kommer att utgöra grunden för en integrerad avfallshanteringsstrategi som inkluderar en effektiv återvinning av värdefulla produkter.

Planerat upplägg och genomförande

I detta projekt kommer en metod för att manipulera den mikrobiella populationen utvecklas för att skifta produktionskedjan till att producera specifika VFA. Satsvisa och kontinuerliga bioreaktorer kommer att drivas med olika ympar och vid optimala betingelser för att utveckla en bioaugmentationsstrategi. Sekvensering med hög genomströmning och modellering (ADM) kommer att tillämpas för att karakterisera det bakteriella konsortiet respektive skala upp. Detta projekt kommer att erbjuda mejeriindustrin en behandlingsmetod som inte ger något avfall.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.