Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FÖRBÄTTRAD PRODUKTION AV FLYKTIGA FETTSYROR FRÅN MEJERIERS AVLOPPSVATTEN

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Enheten för Kemiteknik - Processteknik, KTH
Bidrag från Vinnova 1 183 038 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

There were 2 aims in the beginning of the project: 1- Develop a sustainable process to produce VFAs as feedstock for a circular economy: Understanding the VFA profile produced during the anaerobic treatment of dairy industry wastewater, using bioaugmentation strategy to develop an efficient microbial seed sludge that will maximise VFA production, analysis microbial dynamics and modelling. 2-Develop a career as woman researcher: Developing a research group, receiving new grants, completing mentor program and pedagogical courses, developing collaborations.

Långsiktiga effekter som förväntas

1-Synthetic microbial communities for each acid type were developed via bioaugmentation. This was achieved through investigating and optimising the effect of operational and environmental conditions on the diversity and metabolism of active microbial populations in acidogenic reactors. 2-Develop a career as woman researcher: A group was established, new grants (Re:source and FORMAS) were received, scientific and industrial collaborations (IVL, Syvab, Xylem) were developed.

Upplägg och genomförande

Regarding to the results obtained from lab-scale reactor operation in the scope of EnVFAPro is being applied to pilot-scale application now in the cope of CarbonNextGen Project which is supported by Re:source via Swedish Energy Agency. After pilot-plant application, the process will be developed to full-scale in the 5-7 years. Additionally, I have applied to ERC Starting Grant by using EnVFAPro results as supportive data.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04070

Statistik för sidan