Förbättrad livscykelvärdering för prestationsbaserad logistik

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 4 096 992 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - januari 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01335

Statistik för sidan