Förändring av affärsprocesser när varuproducerande företag övergår till en tjänstedominerande affärslogik

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum
Bidrag från Vinnova 295 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - november 2009
Status Avslutat

Externa länkar