Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

För effektivt och hållbart nyttjande av hälsodata genom integrering av DIGITAL-projekten i Sverige

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Kungliga Tekniska Högskolan SciLifeLab
Bidrag från Vinnova 1 454 243 kronor
Projektets löptid januari 2023 - augusti 2023
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Förstudien samlade expertis och skapade synergier mellan de fyra europeiska DIGITAL-projekten, GMS och SciLifeLab för att få ett effektivt deltagande från svensk sida. Följande gemensamma frågor har sammanställts: rättsfrågor, semantisk interoperabilitet, teknisk infrastruktur & datasäkerhet, design av lösningar för datadelning och förslag på fortsatt arbete. Förstudien skapade nätverk mellan projekten och övriga relevanta aktörer för att diskutera möjliga hållbara lösningar för hälsodatahantering nationellt och på EU-nivå.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förstudien maximerade synergier mellan dessa pågående DIGITAL-projekt och bidrog till utveckling av långsiktiga hållbara strukturer för hälsodata genom att samla expertis och genomföra återkommande möten kring gemensamma frågor med flera berörda. En sammanställning av de gemensamma expertisområden har publicerats. Några konkreta samarbeten mellan och inom de olika projekten har tillkommit, bla ökat samarbete med GMS. Projekten har diskuterat fortsatta gemensamma behov inkluderat samarbetet de närmaste åren.

Upplägg och genomförande

Förstudien genomfördes enligt plan under jan till aug 2023. Den koordinerades av SciLifeLab där arbetsgrupper av experter och PI/koordinator för respektive EU-DIGITAL-projekt ingick. Existerande potential inom DIGITAL-projekten men även från andra aktörer på nationell- och EU-nivå har kartlagts. Ett fortsatt aktivt arbetande nätverk har byggts upp och sammanställningen av gemensamma expetisområden har genomförts. Inom ELSI-området har förstudien jobbat främst med rättsfrågor medan sociala och etiska aspekter behandlas bl.a. inom TEF-Health med leverans dec 2023.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 november 2023

Diarienummer 2022-03542

Statistik för sidan