Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Foodtech Israel, Juni 2019

Diarienummer
Koordinator INNOSCENTIA AB
Bidrag från Vinnova 54 718 kronor
Projektets löptid maj 2019 - juli 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål med ansökan var att kunna delta i programmet under fem dagar i Tel Aviv, Israel vilket uppfylldes till fullo.

Resultat och förväntade effekter

Resultat och förväntade effekter bestod i att att knyta kontakter med ekosystemet i Israel, få inspiration av foodtech-startups som vi besökte samt att få med oss utvecklingsområden för Innoscentia i förhållande till dessa. Vi bedömer att utfallet blev mycket likt det vi förväntat oss och att vi åkte hem med såväl kontakter och inspiration som ny kunskap

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande är fokuserat kring en veckas besök och program i Tel Aviv, Israel vilket också genomfördes enligt plan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2019

Diarienummer 2019-02651

Statistik för sidan