Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Följeforskning Nyckelaktör Fas 2 Karlstads universitet

Diarienummer
Koordinator Karlstads universitet - Centrum för forskning om regional utveckling
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att beskriva och följa upp de externa aktiviteter som sker inom ramen för Nyckelaktörsprojektet vid Karlstads Universitet samt de effekter, främst på regionens små och medelstora företag, som är resultat av universitetets strävanden att nyttiggöra forskningen.

Resultat och förväntade effekter

ökad kunskap om hur samverkansinsatser från universitetet tas emot av det omgivande samhället och då främst små och medelstora företag.

Upplägg och genomförande

Studien kommer att genomföras med hjälp av olika metoder. Intervjuer kommer att genomföras med personer som representerar externa samverkansorganisatoner som t.ex. kluster, nätverk och föreningar men också med enskidla företagare och medarbetare inom Karlstads universitet. Vidare kommer observationer att göras vid möten och olika former av event. även dokumetstudier kommer att göras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01177

Statistik för sidan