Följeforskning inom TIGER 2009-2013

Diarienummer
Koordinator Nordregio
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - december 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02861

Statistik för sidan