Följeforskning inom TIGER 2009-2013

Diarienummer 2009-02861
Koordinator Nordregio
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - december 2013
Status Avslutat