Följeforskning av Living Labs

Diarienummer 2007-03467
Koordinator Intersecta AB
Bidrag från Vinnova 775 000 kronor
Projektets löptid december 2007 - oktober 2009
Status Avslutat