Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Följdinvestering - Uppskalning av svensk ligninbaserad kolfiber

Diarienummer
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 1 993 731 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har överbryggat vissa tekniska utmaningar vid uppskalning av svensk ligninbaserad kolfiber & därmed minskat risker vid en investering. Vissa utmaningar återstår att lösa. Projektet har dessutom fokuserat på att skapa starkt industristöd, men det industriella engagemanget i att arbeta med uppskalningen är fortsatt svagt. Projektet har därmed inte lyckats uppfylla alla mål. Den tekniska anledningen är att projektets uppskalningsaktiviteter visat att förbehandlingen av lignin behöver förbättras ytterligare.

Resultat och förväntade effekter

Ett investeringsunderlag för en kontinuerlig stabiliserings- och karboniseringslinje med efterföljande ytbehandling och sizing har uppdaterats & utvecklats. RISE befintliga utrustning har kompletterats vilket i viss mån har förbättrat spinningsoperationen. Uppskalningsarbetet visar att förbehandlingen behöver förbättras ytterligare för att säkerställa stabil kontinuerlig multifilamentspinning i pilotskala. Vissa förbättringar har åstadkommits & oprövade idéer om lösningar har identifierats. Det behövs mer resurser för att lösa detta och intressera industrin.

Upplägg och genomförande

Uppskalningsarbetet har visat att vissa utmaningar blir tydliga först i pilotskala. Därför har de experimentella aktiviteterna varit mycket värdefulla. Vikten av att kunna skapa större mängder kolfiber har visat sig avgörande för hur industriföretagen ställer sig till att delta i fortsatt arbete. Vårt upplägg borde därför ha avsatt mer resurser till själva uppskalningen för att få fram lite större mängder kolfiber som kan attrahera industrin att delta finansiellt i en fortsättning. Arbetet med leverantörer har gått långsamt, men när det fungerar tar vi steg i rätt riktning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03547

Statistik för sidan