Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Följdfinansiering Dynamo1 projekt P25502-1 Dnr 2004-01108

Diarienummer
Koordinator STIFT SAMU, SAMHÄLLSVETENSKAPL FORSKN INST I U-A - Samhällsvetenskapliga forskningsinstitutet i Uppsala
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2007 - januari 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-00847

Statistik för sidan