FOCUS-FOI Centrum för avancerade sensorer, multise

Diarienummer
Koordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - Avdelningen för sensorteknik
Bidrag från Vinnova 19 199 996 kronor
Projektets löptid januari 2007 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-02928

Statistik för sidan