FOCUS-FOI Centrum för avancerade sensorer, multise

Diarienummer
Koordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - Avdelningen för sensorteknik
Bidrag från Vinnova 19 199 996 kronor
Projektets löptid januari 2007 - december 2009
Status Avslutat