Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fluid-Structure Interaction in Machining Operations

Diarienummer
Koordinator Högskolan Väst - Institutionen för ingenjörsvetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2010
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att undersöka möjligheter till syncriniserad kopplad simulering av både fluid och struktur simulering av en svarvoperation med högtryckskylning. är det möjligt att fånga fysiken som är inblandad i denna typ av svarvoperation genom att simultant koppla beräkningar från både FEM och CFD programvaror i en förenklad 2 dimensionell modell.

Långsiktiga effekter som förväntas

Indentifiera begränsiningar både mjuk som hårdvarumässiga. Hur sätter man upp kommunikationen mellan simuleringsmjukvarorna. Hur skall randvilkor beskrivas för kumma användas av båda mjukvarorna samtidigt. Minnes hantering vid beräkningen, är både en och tvåvägs komunikation möjligt att utföra simultant. Tillsist: är det möjligt att fånga fysiken i denna skärprocess genom koplade simuleringar.

Upplägg och genomförande

Undersöka vilkar programvaror som är möjliga att få att komunicera med varandra och kan simulera sin del av problemet. Börja med mycket enkla fall föra sedan öka komplexiteten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04053

Statistik för sidan