FluCure

Diarienummer
Koordinator Beactica AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - mars 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00737

Statistik för sidan