FluCure

Diarienummer
Koordinator Beactica AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - mars 2010
Status Avslutat