Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Flödesorienterad innovationssupport

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för Maskinkonstruktion/Integrerad produktutveckling
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att utveckla en flödesorienterad innovationssupport för att öka företags förmåga att stödja mer nyskapande idéer hela vägen till implementation. Resultaten visar på att hantera projekt med hög nyhetshöjd kräver balansering av unikhet och anpassning, en på intet sätt trivial uppgift. Ett verktyg har tagits fram för hur team och organisationer kan arbeta och stödja innovationer med hög nyhetshöjd.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i presentation av 4 konferensartiklar på internationella vetenskapliga konferenser och där mottagit 2 paper-awards. 2 artiklar är under review i internationella vetenskapliga journaler. Ett verktyg har enligt plan tagits fram som organisationer kan använda sig av för att stödja innovationer med hög nyhetshöjd. Resultat från detta projekt har även genererat en att ny ansökan har sökts och beviljats för vidare arbete inom närliggande området: Prototyping av prissättnings- och intäktsmodeller för nya digitala erbjudanden.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av KTH, Sandvik Coromant, VinnGroup och Pollen. Arbetet har följt planerade arbetspaket. Genom att djupstudera innovationsprojekt med hög nyhetshöjd med såväl kritisk incidentanalys som projektresa-mappning identifierades de utmaningar och framgångsfaktorer som gjorde att dessa utvecklats framgångsrikt i organisationer. Utifrån det har 3 viktiga manageriella styrmekanismer identifierats. Dessa har sedan i samarbete med projektparter resulterat i verktyg för att stödja projekt med hög nyhetshöjd.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03205

Statistik för sidan