Flödesmedvetna användargränssnitt baserade på grafteori

Diarienummer
Koordinator Scientific Content for Interactive Systems Sweden AB - Sciss AB
Bidrag från Vinnova 2 107 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - augusti 2010
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00901

Statistik för sidan