Flexibel tillverkning av materialeffektiva komponenter genom stickning av metalltråd

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - december 2010
Status Avslutat