Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Finansmarknaderna och hushållens konsumtion

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen
Bidrag från Vinnova 3 366 000 kronor
Projektets löptid juli 2022 - oktober 2025
Status Pågående
Utlysning Forskning om finansmarknader
Ansökningsomgång Forskning om finansmarknader 2022-2024

Syfte och mål

Projektets syfte är att undersöka hur hushållens konsumtion påverkas av finansmarknaden och hur bostadspriser och ekonomisk politik, som stabiliseringspolitik och kreditregleringar, påverkar detta samband. Projektet studerar dels sambandet mellan bostadspriser och konsumtion, dels hur bolånetagarbaserade åtgärder påverkar hushållens konsumtionskänslighet vid störningar. Det övergripande målet med studierna är att öka förståelsen för samspelet mellan finansmarknaderna och aggregerad efterfrågan, liksom att främja en ändamålsenlig ekonomisk politik.

Förväntade effekter och resultat

Genom att använda använda ny mikrodata och nya makroekonomiska modeller kommer våra studier att visa på komplexa ekonomiska samband mellan lånebeteende, konsumtion och finansmarknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet fokuserar på hushållens konsumtion av bostäder och bilar eftersom de ofta finansieras genom lån. Inledningsvis matchar vi kommersiell prisdata på bostäder och bilar mot mikrodata. Efter detta arbetar vi parallellt med de olika studierna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 juni 2022

Diarienummer 2022-01424

Statistik för sidan